0442412311

Service i området / Alueen palvelut

Kyrka/Kirkko

Kuva:Olli Ilander

Svartbäck- Spjutsunds skärgårdskyrka / Saaristokirkko

Öppet enlig överenskommelse /Avoinna sopimuksen mukaan.

Kontaktuppgifter /Yhteystiedot:

Svartbäcksvägen 28, 06880 Kärrby

Martina Majander

Tel. / Puh 040 140 3763

Catering

Sandkilsvägen 150, 06880 Kärrby

Tel/Puh. 0505914386 (Tanja Åkerfelt)

info@akerfeltsfisk.fi