0442412311

Sponsorer / Sponsorit

Utan frivilligt jobb och företags och organisationers understöd, skulle inte vår verksamhet vara möjlig. Vi vill tacka alla som varit med och hjälpa till!

Ilman vapaaehtoistyötä ja yritysten ja organisaatioiden tukea, toimintamme ei olisi mahdollista. Haluamme kiittää kaikkia jotka ovat tukeneet meitä !

Ab CrisMek Oy