0442412311

UF Fyrbåken

Milstolpar i Uf Fyrbåkens historia

Uf Fyrbåken har under årens lopp haft som mål att vara en förening för alla bybor i Spjutsund, på Kitö och Löparö, ung som gammal, fritidsbosatta bybor icke att förglömma. Barn-, tonårs- och ungdomsverksamhet, idrott, utfärder, teater, dans har under årens lopp varit centrala aktiviteter i föreningens verksamhet.

1946 Uf Fyrbåken grundades vid ett möte i Spjutsunds folkskola.

1949 Den 6 juni beslöt Uf Fyrbåken och Svartbäck svenska Allmogeförening att tillsammans uppföra en föreningslokal på en tomt donerad av Maj-Gret och Ragnar Lindgren. En lokalstyrelse valdes för ändamålet.

1956 Vid ett möte den 9 augusti beslöts efter omröstning att lokalen skall heta Byarsborg. Den officiella invigningsfesten hölls den 30 september.

1971 Föreningens 25-årsjubileum firades 23.10.

1972 Byarsborg fick elvärme och brunn, starten på ett mångårigt, kostsamt och arbetsdrygt renoveringsprojekt.

1978 1.7. ordnade föreningen en Skärgårdsdag, senare kallad Strömmingslunch, på Byarsborg med över 20 strömmings-rätter och 250 lunchgäster, senare år upp till 400 personer.

1980 Fyrbåkens nya emblem, gjort av Pauli Ervasti, föreställer en fyr på en klippa med ljussektorer strålande åt alla håll.

1981 Föreningen bildade en egen folkdanssektion, ”Spjutsunds Folkdanslag”, i samarbete med Sibbo medborgarinstitut.

1982 Barndagklubben ”Blåklockan”startade 15.9. i samarbete med Svartbäck Sv Af. Under åren 1982-2001 verkade barnklubben Blåklockan i Byarsborg, vars klubbrum byggdes 1984.

1985 Blåklockan fick egna utrymmen i källaren. Sommartorg startade vid Byarsborg.

1986 Fyrbåkens 40-årsjubileum och Byarsborgs 30-årsjubileum. Bastuutrymmena klara på läktaren. Upplyst motionsspånbana invid lokalen invigdes.

1989 Byggandet av vaktmästarbostad inleddes på hösten.

1992 Vaktmästarbostaden klar.

1996 Fyrbåkens 50-årsjubileumsfest ordnades 3.8.

1999 En nyårsbal till förmån för Byarsborg ordnades i samband med millenieskiftet.

Vill du bli medlem i föreningen. Tag kontakt, vi tar gärna emot nya medlemmar

Kontaktform / Yhteydenottolomake