0442412311

Verksamhet /Toiminta

Byarsborg fungerar som verksamhetsplats för många föreningar och under sommaren ordnas det populära sommartorget på lördagar kl 9-12.

Byarsborg toimii monen yhdistyksen toimintapaikkana ja kesällä järjestetään suosittu kesätori lauantaisin klo 9-12.

Sommartorg på Byarsborg

Historia

År 1949 började tanken på ett gemensamt föreningshus för föreningarna i Svartbäck och Spjutsund.

1949 Den 6 juni beslöt Uf Fyrbåken och Svartbäck svenska Allmogeförening att tillsammans uppföra en föreningslokal på en tomt donerad av Maj-Gret och Ragnar Lindgren. En lokalstyrelse valdes för ändamålet.

Till förmån för lokalbygget ordnade föreningarna fester och lotterier. Därtill kom storartade donationer och otaliga talkotimmar. 

1956 Vid ett möte den 9 augusti beslöts efter omröstning att lokalen skall heta Byarsborg. Den av arkitekt Birger Stenbäck ritade föreningslokalen Byarsborg firade sin invigning den 30 september 1956. Huset var skuldfritt och ett fint exempel på gott samarbete mellan två föreningar.

1972 Byarsborg fick elvärme och brunn, starten på ett mångårigt, kostsamt och arbetsdrygt renoveringsprojekt.

Under åren 1982-2001 verkade barnklubben Blåklockan, vars klubbrum byggdes 1984. År 1985 renoverades scenen och vaktmästarbostaden stod klar för invigning den 5.1.1992. Köksrenovering utfördes 2001. Sommartorget vid Byarsborg har verkat sedan 1986

1989 Byggandet av vaktmästarbostad inleddes på hösten.

1992 Vaktmästarbostaden klar.